Tartu Maarja kirik

 • 17.45 Kirikute öö ukraina kohvik
 • 18.00 – 18.30 Oikumeeniline palvus eesti ja ukraina keeles
 • 18.30 –  Laste meisterdamise nurk
 • 18.30 – 18.50 Ukraina hümni laulmine ukraina ja eesti keeles. Selgitusi Ukraina hümni kohta jagab EELK Tartu Maarja koguduse nõukogu liige ja kirjanik Loone Ots
 • 19.00 – 20.00 Kiriku ekskursioon. Läbi viib Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru
 • 19.20 – 19.40 Luuletused laste esitluses
 • 19.50 – 20.10 Palvus, EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko
 • 20.10 – 20.40 Kiriku ekskursioon vene keeles. Läbi viib EELK Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Lea Saar
 • 20.20 – 20.40 Ukraina keele õpituba. Juhendab Loone Ots
 • 20.50 – 21.05 Katkend N. Gogoli jutustusest „Sorotšintsõ laat“
 • 21.10 – 21.30 Ukraina pühakuid tutvustab Loone Ots
 • 21.30 – 22.30 Kiriku ekskursioon
 • 21.45 – 22.20 Kuulsad naiskirjanikud Lesja Ukrainka, Lydia Koidula ja Božena Nemcova. Ettekande teeb Loone Ots
 • 22.20 – 22.40 Suur ukrainlane Tarass Ševtšenko: elu ja luulenäide. Ettekande teeb Loone Ots
 • 22.40 – 23.00 Ukraina hällilaulud. Lõpupalvuse viib läbi õpetaja Timo Švedko
Võimalik toetada Tartu Maarja koguduse tööd, Ukraina suunalist tööd ja Tartu Maarja kiriku taastamist.
 
 
 
 
 

Kuperjanovi ja Pepleri tänava nurgal asuv Tartu Maarja kirik pühitseti 1842. aastal kihelkonnakirikuks ja oli esimene eestlaste rajatud kirikuhoone Tartus. Klassitsistlikus stiilis hoones sai kogudus tegutseda päevapealt 99 ja pool aastat, kuni 12. juulil 1941. aastal kirik süütemürskudest tabatuna maha põles. Nõukogude perioodil leidis kodutu kogudus peavarju erinevates Tartu kirikutes, Maarja kirik aga ehitati ümber tollase Eesti Põllumajandusakadeemia (EPA) võimlaks.

Maarja kirik tagastati kogudusele 2008. aastal ning kogudusel on kindel nõu kirik taas pühakojana üles ehitada. 2010. aastal loodi sihtasutus Tartu Maarja Kirik, kes ülesandeks ongi tegeleda taastamistööde korraldamisega. Toimunud on projektikonkurss ja kinnitatud võidutöö “Noa”, mille autoriks on arhitektuuribüroo KOKO. Kiriku renoveerimistööd on käimas.

Tartu Maarja koguduses (Õpetaja tn 5) toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 13.

 

Kirik: Pepleri 1 Tartu
Kogudusemaja: Õpetaja 5 Tartu

http://tartumaarja.eelk.ee

tartumaarja_kogudus400
Kogudusemaja Õpetaja 5
maarjakirik_praegu
Close Menu