Tartu Jumalaema Uinumise peakirik

Avatud 18.00-24.00

  • 18.00 – õhtune jumalateenistus
  • 22.00 – pärastõhtuteenistus 

Tartu Jumalaema Uinumise kogudus kuulub kiriklik-kanooniliselt autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (omandanud autonoomse õigeusu
Kiriku staatuse Konstantinoopoli Patriarhaadi Püha Sinodi 1923. aasta Tomosega) Tartu piiskopkonna koosseisu.

Meie kõige pühama valitseja ja Jumalasünnitaja ikkaneitsi Maria uinumisele pühendatud katedraali kogudus on rahvusteülene: sinna kuuluvad venelased, ukrainlased, valgevenelased, eestlased, grusiinid ja ka teiste rahvuste esindajad. Jumalateenistusi ja pühasid talitusi peetakse tavapäraselt kirikuslaavi keeles, vajaduse korral ka eesti keeles.

Korralised jumalateenistused EAÕK Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraalis:
Laupäeviti 18:00 suur õhtuteenistus või vigiilia
Pühapäeviti 10:00 jumalik liturgia
Suurtel ja keskmistel pühadel 10:00 jumalik liturgia
Teiste teenistuste kohta info koguduse kuulutustahvlil

Aadress: Magasini 1, Tartu

Koduleht »»
Facebook »»

Close Menu