eesmärgid

Saagem tuttavaks!
Kirikute Öö avab võimaluse tutvuda kristlusega vabas ja vahetus vormis. Erinevad kirikud pakuvad erinevaid võimalusi, kuidas samm-sammult läheneda kristlusele, kirikule, usule. Igaüks saab ise otustada, millisel määral ta soovib läheneda; kedagi ei kohustata valmis olema millekski siduvaks.

Kohtumispaik
Kirikute Öö loob paiga kohtumisteks.
Kirikute Ööl on külalistel võimalus kohtuda kristlusega läbi vestluste, muusika, kunsti, mälestuste, arutelude, kogemuste …

Avatud kõigile
Kirikute Öö on mõeldud kõige laiemale huviliste ringile – nii neile, kes seisavad väljaspool kirikut kui ka neile, kes on jäänud kiriku äärealale. Kirikute Öö kultuuriline taust, tavaliselt kättesaamatute kohtade kättesaadavaks tegemine ja öö atmosfäär lubavad jõuda võimalikult paljude inimesteni.

Ühiskondlik ja kultuuriline haare
Kirikute Öö esitleb kirikuid kui olulist tahku ühiskonna elus, ärgitab tundma huvi vaimsete väärtuste ja kultuuripärandi vastu, mida on lihvinud aastasadade pikkune ajalugu.

Uued võimalused
Kirikute Öö ei tohiks olla ühekordne sündmus, mis lõpeb keskööl. Need, kes tundsid, et osalemine Kirikute Ööl neid isiklikult puudutas, peaksid saama jätkuvalt kogeda uusi võimalusi.

PÕHIMÕTTED

Oikumeenilisus
Kirikute Öö esitleb kristlike kirikute olulisemaid tunnusjooni.
Kirikute Öö võimaldab külastajatel kogeda kristlike kirikute mitmekesisust ja erinevaid usulisi väljendusviise. Kirikute Ööl osalevad kirikud, kes on Eesti Kirikute Nõukogu liikmed.

Tasuta
Koguduste poolt pakutavad programmid on tasuta.

Vabatahtlik koostöö
Kirikute Öö aluseks on koguduste, kirikute, usukogukondade, vaimulike ordude ja muude kristlike kogukondade vabatahtlik koostöö. Kirikute Öö projektiga liitumine on kristlikele kogukondadele vabatahtlik.

Kogukonna kaasamine
Kirikute Ööl pakutav programm on kristlike kogukondade vastutusel sõltuvalt nende eripärast ja võimalustest. See tagab loovuse ja esitleb kristlikku elu ja kultuuri kogu mitmekesisuses, sest programmid vastavad erinevate kristlike kogukondade iseloomule.

Motivatsioon ja areng
Kirikute Öö eeldab korraldajate motiveeritust. Kirikute Ööle eelnevalt tuleb luua võimalusi teabe saamiseks, mis aitaks korraldajate oskusi ja võimeid arendada ja neid motiveerida. Seda võivad hõlbustada infokoosolekud, seminarid, kursused ja isiklikud kontaktid.

Koordineerimine
Kirikute Ööd ühendab sarnane visuaalne stiil ja ühtne toimumisaeg Tšehhias (Noc kostelů), Slovakkias (Noc kostolov), Austrias (Lange Nacht der Kirchen) Šveitsis  (Lange Nacht der Kirchen) ning Eestis.
Eestis aitab Kirikute Ööd koordineerida MTÜ Kirikute Öö

Close Menu