Valga Adventkogudus

  • 18.00 kirik on avatud

Seitsmenda Päeva Adventistide Valga kogudus, on ülemaailmse Seitsmenda Päeva Adventistide kristliku koguduse osa ja oli rajatud 1909 aastal.
Nimi Seitsmenda Päeva Adventistid sisaldab meile, kui kirikule, kaht olulist uskumust. ‘Adventistid’ peegeldab meie kirglikku veendumust Jeesuse tagasituleku (‘advent’) läheduses. ‘Seitsmenda Päeva’ viitab Piibellikule hingamispäevale, mis alates loomisest on alati olnud seitsmendal nädalapäeval, s.o laupäeval. 
Adventistide koguduse missioon on kuulutada kõigile rahvastele igavest evangeeliumi kaastekstis kolme ingli kuulutusega (Ilmutuse 14:6-12), juhtides neid vastu võtma Jeesust kui isiklikku Päästjat, ühendades neid Tema kogudusega ning õpetades neid valmistumisel Tema peatseks tagasitulekuks.
Meil on palju ühist teiste kristlastega. Me tunnistame ja teenime sama Jumalat ning rajame samamoodi oma lootuse Jeesusele Kristusele — Tema elule, surmale, ülestõusmisele ja taastulekule — ning tulevasele elule, elu võidule surma üle. Kõigi kristlastega ühiselt hindame me Piibli standardtõlkeid kui jumaliku ilmutuse allikat, õpetuse ja elustiili autoriteetset mõõdupuud.
Me usume, et hingeline ja vaimne tervis ühelt poolt ning füüsiline heakäekäik teiselt poolt on omavahel tihedalt seotud. Seepärast kogudus püüab olla keskuseks, mille kaudu teenitakse inimesi nii nende füüsilistes, vaimsetes, sotsiaalsetes kui ka vaimulikes vajadustes. Koguduses toimuvad reumaliidu koosolekud, kus õpetatakse tervislike eluviiside põhimõtteid ja nende rakendamist igapäevasesse ellu. Samuti jagatakse kasutatud riided ja jalatsid, viiakse läbi tervisliku toiduvalmistamise kursused. Viiakse läbi laste ja terviselaagrid.

Aadress: Aia 11, Valga

www.advent.ee/kogudus/valga

Close Menu