EMK Rakvere Kogudus

  • avatud 18.00-22.00

Karl Kuum hakkas 1910. aastal Rakveres regulaarselt, iga kahe nädala tagant jutlustama Jaan Rajaste (enne eestistamist Jaan Rabor) ja tema abikaasa Katariina korteris Malmi tänavas. Rahvast osales neil koosoleku­tel üha rohkem ja 1914. aastal moodustati Rakveres Tapa metodisti koguduse osakond. Hiljem, Hans Söte ajal osteti Laada tänaval krunt kahe vana majaga, millest üks lammutati ja teine remonditi koguduse tarvis.

Noore kogudusevanema Voldemar Ojassoni initsiatiivil alustati uue kirikuhoone ehitamist. 17. mail 1928 pani superintendent Martin Prikask kirikule nurgakivi ja selle õn­nistasid 25. augustil 1929 superintendent Prikask, õpetajad Voldemar Ojasson ja Martin Krüger. Rakvere kogudusel oli alguses kaks osakonda: Haljala ja Port-Kunda.

Rakvere kirik sai II maailmasõja päevadel kannatada kuulide ja mürsukildude tõttu, kuid püsib tänaseni. Aastatel 2005–2006 viidi kirikus läbi ka põhjalik remont. Koguduses töötab pühapäevakool, naistetöö, osalevad mitmed laulugrupid ja koguduse liikmeskond on noorenenud.

Aadress: Laada 21, Rakvere

Koduleht »»
Facebook »»

Close Menu