Pärnu Adventkogudus

Kiriku uksed on avatud kõigile huvilistele kell 18.00-21.00

  • Võimalus vestluseks ja eestpalveks
  • Võimalus isiklikuks vaikseks palveajaks
  • Kirikut tutvustav ringkäik
  • Raamatulett vaimuliku kirjandusega
  • Vaimulik muusika
  • Teelaud

Pärnu Adventkogudus sündis ajavahemikus 1908-1910 – seega 20. sajandi algusaastatel, kui suurest ärkamisliikumisest Ameerika Ühendriikides oli möödunud rohkem kui 60 aastat. Eestisse jõudis kuulutus noore evangelisti Jaan Pahla kaudu, kes 1908. aastal alustas Pärnus tööd evangelistina.
 
Paari aasta jooksul ristiti esimesed 16 inimest, kellest moodustati kogudus. 
 
Kaks aastat hiljem määrati Pärnusse tööle vend Ludvig Hallang, kes oli ristitud Tallinnas 1903. aastal ja seejärel käinud Saksamaal Friedenshau misjonikoolis. Tema juhtimisel ehitati Pärnusse vähem kui ühe aasta jooksul Karja tänav 3 territooriumile majade kompleks. Tänavapoolse maja üheks osaks sai suur saal “kasvuhoone” nime all – sümboolne nimi koguduse ruumile, kus pidi noore koguduse liikmeskond kasvama.
 
Kümme aastat pärast koguduse loomist oli Pärnus tugev, teotahteline, misjonimeelne kogudus. Misjonitöö haardesse olid võetud linnalähedased piirkonnad nagu Sindi, Uulu, Audru, Kilksamaa, Jõõpre, Kihlepa, Koonga jt. 
 
Jumal on õnnistanud ja hoidnud meie kogudust kõigil aegadel ning täna käime koos selles samas “kasvuhoones,” mida nüüd, vabas Eestis, võime julgesti nimetada oma kirikuks. Muidugi on selle saali ilme mitmete ümberehituste ja remontide käigus tunduvalt muutunud ning peale kogu võõrandatud vara tagasisaamist on kogudusel kasutada ka mitmed abiruumid.

Täna on Pärnu Adventkogudus kiiresti noorenev kogudus. Lisaks aktiivsetele noortele on koguduses ka palju noori peresid, kus kasvamas uus põlvkond, kes häälekalt ja elavalt koguduses ennast nähtavaks ja kuuldavaks teevad. Selle üle oleme igati rõõmsad ning kutsume kõiki julgesti meie uueneva koguduse uksest sisse astuma, et rõõmu tunda osadusest ja anda au meie Jumalale, keda meil on eesõigus tunda ja teenida

Aadress: Karja 3, Pärnu

http://parnu.advent.ee

Close Menu