Pärnu Agape kirik

18-21  – kiriku uksed on avatud huvilistele

*Võimalus vestluseks ja palveks pastoriga. 
*Kohv-tee. 
*Kiriku tutvustus.
*Kiriku saalis võimalus vaikseks palveks muusika taustal.
*Fuajees raamatulett vaimuliku kirjandusega.

Eesti Metodisti Kiriku Pärnu AGAPE KOGUDUS on asutatud 1921. aastal, laiemalt tuntuks saanud 90-ndatel, pärast uue AGAPE kiriku valmimist Pärnus. AGAPE kogudus toetub ajaloolisele kristlikule traditsioonile ja suhtub lugupidamisega naabritesse teistes kirikutes.

AGAPE on avatud ja loomingulise mõtlemisega aktiivne kogudus. Me tahame teenida Jumalat ja inimesi. “Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat!”

Aadress: Männi 2, Pärnu

https://agapekirik.ee

Close Menu